KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor

05 February 2024

ekipi

Prishtinë, 05.02.2024 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Adnan Pacolli – Kryetar i Kolegjit
  • Besian Syla- Anëtar i Kolegjit
  • Violeta Jashari- Anëtare e Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • Shqiptohet masa disiplinore- GJOBË.