KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar

26 February 2024

ekipi

Prishtinë, 26.02.2024 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Sarandë Beqiri – Kryetare e Kolegjit
  • Bajram Lajqi- Anëtar i Kolegjit
  • Marigona Berisha- Anëtare e Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • KONFIRMOHET Propozimi i Prokurorit Disiplinor.