KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

12.03.2024 - Shpenzimet e Odës së Avokatëve të Kosovës

12 March 2024

ekipi

Sot Oda e Avokatëve të Kosovës ka paguar borxhe të lëna nga ish kryetari në shumë prej 503.71 euro.