KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

13.03.2024 - Shpenzimet e Odës së Avokatëve të Kosovës

13 March 2024

ekipi

 

  1. Shpenzimet e tatimit në paga dhe shërbime për muajin shkurt 2024 të deklaruara sot me 13.03.2024, vlera 2076.97 €
  2. Shpenzimet e kontributeve pensionale për paga dhe shërbime për muajin shkurt 2024 të deklaruara sot me 13.03.2024, vlera 2743.35€ 

 

Vlera totale e pagesës së tatimeve dhe kontributeve është: 4820.32 €