KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Shpallje Publike për Shprehje të Interesit për Arkitekt, nga OAK

24 June 2021

ekipi

24.06.2021, Prishtinë – Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK), njofton palët e interesuara përkatësisht Arkitektët apo Kompanitë e Arkitekturës, për dorëzimin e ofertave për përgaditjen e specifikave dhe paramasave për inventarizimin –mobilimin e objektit të OAK-së.

Rrjedhën e Procesit dhe detajet tjera i gjeni në shpallje.