KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Ri-shpallje Publike për shprehje të interesit për Arkitekt, nga OAK

15 October 2021

ekipi

Prishtinë, 15.10.2021 – Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK), njofton palët e interesuara përkatësisht Arkitektët apo Kompanitë e Arkitekturës, për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e specifikave dhe para masave për inventarizimin – mobilimin e objektit të OAK-së.

Rrjedhën e Procesit dhe detajet tjera i gjeni në shpallje

Për çfarëdo informate shtesë, mund të kontaktoni në tel: 038/244-586, apo në e-mail: info@oak-ks.org.