KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Ri-shpallje Publike për shprehje të interesit për Arkitekt, nga OAK

12 January 2022

ekipi

Prishtinë, 12.01.2022 – Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK), njofton palët e interesuara përkatësisht Arkitektët apo Kompanitë e Arkitekturës, për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e specifikave dhe para masave për inventarizimin – mobilimin e objektit të Odës së Avokatëve të Kosovës.

Rrjedhën e Procesit dhe detajet tjera i gjeni në shpallje.

Për çfarëdo informate shtesë, mund të kontaktoni në tel: 038/244-586, apo në e-mail: info@oak-ks.org.