KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Veton Musliu - Vozitës

Vozitësi i OAK-së kryen këto punë dhe detyra të punës:

  • Kryen punët e drejtimit të automjetit të OAK,
  • Kujdeset për mirëmbajtjen e automjetit të OAK,
  • Bartja e postes,
  • Kryen edhe punët të tjera me të cilat e ngarkon Kryetari i OAK dhe Drejtori ekzekutiv.