KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

17 October 2019

ekipi

Prishtinë, 17.10.2019 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Hafir Bytyqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Daut Rudi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Lule Bilalli Ymeri - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë shqiptohet masa disiplinore Dënim me Gjobë.