KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vendimi V.KD.nr.03-7/2019

14 February 2020

ekipi

Organet Disiplinore të Odës së Avokatëve të Kosovës kanë vendosur në lëndën disiplinore 04/2019, si në vendimin e mëposhtëm.

Vendimi V.KD.nr.03-7/2019