KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

04 August 2020

ekipi

Prishtinë, 04.08.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

· Në mungesë të Kryetares së Kolegjit Disiplinor të Komisionit Disiplinor të OAK-së, Marigona Berisha.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, mori vendim:

- (1) lëndë, Shtyhet seanca disiplinore në afat të pacaktuar.