KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

06 October 2021

ekipi

Prishtinë, 06.10.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  1. (1) lëndë, Zhvillohet Procedura Disiplinore.