KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Aplikimi i udhëzuesit për politikë ndëshkimore nga prizmi i avokatit"

26 March 2022

ekipi

Sot më  26 Mars  2022, (e Shtunë), në Restaurant "White House” - në Prizren, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO), ka organizuar  seminar me
temën: "Aplikimi i udhëzuesit për politikë ndëshkimore nga prizmi i avokatit"

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 67

Ligjërues i  këtij seminari ishte: Burim Ademi, (gjyqtar).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së