KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa, mbajti seancën jo publike

16 August 2022

ekipi

Prishtinë, 16.08.2022 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

  • Drenushë Berisha - Anëtare e Komisionit të Ankesave
  • Daut Rudi - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Ruzhdi Berisha - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë – REFUZOHET ankesa e palës në procedurë dhe VËRTETOHET Vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së