KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja profesionale”

17 September 2022

ekipi

Më  17 Shtator   2022, (e Shtunë) në  Restaurant “Natyral” – Ferizaj, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO), ka organizuar seminar me temën: “Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja profesionale”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte:  30.

Ligjërues i  këtij seminari ishte: z. Kemajl Ademaj (Avokat).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.