KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Parimet e përgjithshme të Kodit të Etikës dhe sjellja profesionale”

24 September 2022

ekipi

Më 24 Shtator 2022, (e Shtunë) në Hotel “Sirius” – Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar (AVLO), ka organizuar  seminar me temën: “Parimet e përgjithshme të Kodit të Etikës dhe sjellja profesionale”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 100.

Ligjërues i këtij seminari ishte: Z. Kemajl Ademaj – Avokat.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së