KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja profesionale”

08 October 2022

ekipi

Më 08 tetor 2022, (e Shtunë) në  Hotel "Sirius" – Prishtinë , Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO), ka organizuar  seminar me temën: “Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja profesionale”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 88 avokatë.

Ligjërues i këtij seminari ishte: z. Kemajl Ademaj – Avokat.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.