KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Kryetari i Degës Regjionale në Pejë, mbajti takim me avokatët e Deçanit

18 November 2022

ekipi

Me datë 17.11.2022 Kryetari i Degës Regjionale në Pejë, mbajti takim me avokatët e Deçanit si parapërgatitje për Kuvendin e Degës Regjionale të OAK-së në Pejë, i cili pritet të mbahet në muajin dhjetor.

Në këtë takim, pranuam sygjerime dhe kërkesa të ndryshme. Kërkesa imediate e avokatëve është Rritja e tarifave për angazhimet sipas detyrës zyrtare (ex-officio) pasiqë siq dihet në kohën e fundit kemi rritje të inflacionit në nivel vendi.

Ne, do të mundohemi që aktivitetin tonë si Kryesi e OAK-së, Dega Regjionale në Pejë, ta zhvillojmë gjatë ditëve në vazhdim edhe në Klinë dhe në Istog e pastaj do ta mbajmë Kuvendin Regjional në Pejë.

Kryetari i DR-së në Pejë
Av. LL.M. Blerim Ademaj