KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Ndërtimi i kapaciteteve të avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtje ndaj dhunës në familje, nën ombrellën e Odës së Avokatëve të Kosovë”

26 November 2022

ekipi

Më  26 Nëntor 2022, (e Shtunë) në Hotel Çarshia e Jupave, në Gjakovë, Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me EUKO-JUST, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO), ka organizuar  seminar me temën: “Ndërtimi i kapaciteteve të avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtje ndaj dhunës në familje, nën ombrellën e Odës së Avokatëve të Kosovë”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 42 Avokat, të cilët u pajisen edhe me certifikata pjesëmarrjeje nga (EUKO-JUST).

Ligjëruese e  këtij seminari ishte: Bardhë Krasniqi, (EUKO-JUST).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (5 kredi) do të numërohen kredi të AVLO-së.