KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Konkurs për vend të lirë të punës, në pozitën Drejtor Ekzekutiv

18 December 2023

ekipi

Prishtinë, 18.12.2023 - Oda e Avokatëve të Kosovës shpallë këtë:

K O N K U R S

Për vend të lirë të punës:

Pozita: Drejtor Ekzekutiv

Konkursin në Gjuhën Shqipe, mund ta gjeni ketu.

Konkursin në Gjuhën Serbe, mund ta gjeni ketu.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit dhe aplikacionet dorëzohen në zyrat e Odës së Avokatëve të Kosovës, Rr. “Bekim Fehmiu" p.n. Kati IV, (Ndërtesa e Artingut) Prishtinë.