KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

SHPALLJE PËR APLIKIMIN E AVOKATËVE PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR MBROJTJEN NDËRKOMBËTARE TË REFUGJATËVE

07 November 2022

ekipi

Oda e Avokatëve të Kosovës në bashkëpunim me UNHCR-në dhe Programin për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K), organizon trajnim një ditor për mbrojtjen ndërkombëtare të Refugjatëve. Trajnimi organizohet në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe UNHCR-së.

Ftohen të gjithë avokatët e interesuar që të aplikojnë.

Për më tepër rreth aplikimit më poshtë gjeni shpalljen e plotë.

Shpallja në gjuhën SHQIPE, kliko këtu

Shpallja në gjuhën SERBE, kliko këtu

Shpallja në gjuhën ANGLEZE, kliko këtu

Aplikimi bëhet përmes postës elektronike në: Qendra Trajnuese për Avokatë qendratrajnuese@gmail.com deri më datën 15 Nëntor 2022 në ora 16:00.